Ο κατάλογος κομμωτηρίων σας δίνει δύο επιλογές για την καταχώρισή σας:
τη δωρεάν και την προβεβλημένη


Αν επιλέξετε την προβεβλημένη καταχώριση, το κομμωτήριό σας
θα εμφανίζεται ΠΡΩΤΟ ανάμεσα στα κομμωτήρια της περιοχής σας και
θα περιέχει επιπλέον στοιχεία όπως: το λογότυπο (σήμα) του κομμωτηρίου,
γκάλερι φωτογραφιών και κείμενο περιγραφής


Δείτε παρακάτω τον πίνακα σύγκρισης των 2 υπηρεσιών:
Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο καταχώρισης που επιθυμείτε για το κομμωτήριό σας!

Δωρεάν καταχώριση

Προβεβλημένη καταχώριση (39 ευρώ για ένα χρόνο)