Αναλυτική κατανομή κομμωτηρίων για τον Νομό ΡΟΔΟΠΗΣ:
Α1 Δ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΓΙΑΣΜΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΔ Ι ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΔΙΕΞ Γ ΚΟΜΟ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΙΓΕΙΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 2 κομμωτήρια   |   ΑΜΑΡΑΝΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΡΑΤΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΡΡΙΑΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ: 2 κομμωτήρια   |   ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΣΑΠΕΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΔΟΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 3 κομμωτήρια   |   ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΚΟΒΑΛΟ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 28 κομμωτήρια   |   ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: 29 κομμωτήρια   |   ΚΟΣΜΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 1 κομμωτήριο   |   ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΙΑΣΜΟΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΜΙΣΧΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |   ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ: 4 κομμωτήρια   |   ΡΟΔΟΠΗΣ: 3 κομμωτήρια   |   ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 6 κομμωτήρια   |   ΣΩΣΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: 1 κομμωτήριο   |  

επιστροφή